PODAJNIKI WIBRACYJNE

Rusztowe podajniki wibracyjne, stosowane w układach technologicznych zakładów przeróbczych, przeznaczone są do transportu i wstępnego sortowania skał oraz kruszyw naturalnych o różnej twardości i granulacji.

Wyposażone są w dwa pokłady:
  • pokład górny - rusztowy (kaskadowy) o regularnej wielkości szczeliny
  • pokład dolny – sitowy – oddziela odpady złożowe nieprzydatne na dalszym etapie przeróbki.
Konstrukcja ta zapewnia podawanie czystego materiału, kruszonego w dalszych węzłach układu technologicznego.

Wymiary [mm]

Typ

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

30.74

5070

2615

3890

3560

1050

350

4040

1955

275

605

1180

1600

3240

30.75

5195

3640

4350

3350

1500

650

4310

2990

770

1520

1915

2130

3980

Charakterystyka techniczna

Typy

   J.m.

30.74

30.75

Rodzaj przesiewacza

----

podajnik rusztowy

podajnik rusztowy

Trajektoria drgań

----

liniowa

Liniowa

Ilość pokładów

szt.

1 lub 2

1 lub 2

Wymiary pokładów

m

1x3,75

1,5x3,7

Max wymiary nadawy

mm

650

1000

Obroty wibratora

obr/min

750

750

Amplituda

mm

3,0÷4,5

3,5÷4,5

Kąt pochylenia

0

0

0

Moc zainstalowana

kW

11

2x16 lub 37

Teoretyczna wydajność transp.

Mg/h

50÷150

250

Masa całkowita
(bez instalacji wodnej)

Mg

9,29

18