SUSZARNIE OBROTOWE

Suszarki obrotowe przeznaczone są do suszenia takich materiałów sypkich i plastycznych, jak: kamień wapienny, węgiel, piasek, nawozy mineralne, koks, żużel a także do szlamów, mułów, glin, mineralnych dodatków paszowych, koncentratów mineralnych. Szerokie zastosowanie znajdują głównie w przemysłach: metali nieżelaznych, węglowym, cementowym, chemicznym, wapienniczym i nawozów mineralnych. Informacje ofertowe oraz podkłady projektowe podane zostaną po dostarczeniu charakterystyki materiału suszonego oraz układu technologicznego.

Suszarka obrotowa składa się z walczaka, ułożyskowania nośnego i nośno-oporowego, napędu, przystawki napędowej zabudowy wlotu i wylotu oraz uszczelnienia wlotu i wylotu. Wnętrze walczaka wyposażone jest w elementy do intensyfikacji procesu suszenia, takie jak: łańcuchy, łopatki, celki itp. zależne od suszonego materiału. Walczak suszarki poprzez osadzone na nim pierścienie wsparty jest na zespołach rolek ułożyskowanych tocznie, przy czym jeden z zestawów ma również rolki oporowe ograniczające ruch osiowy walczaka. Zabudowa wlotu i wylotu wykonane jest w taki sposób, aby umożliwić doprowadzenie a potem wyprowadzenie gazów suszących oraz dostarczenie mokrego i odbiór wysuszonego materiału. Szczegółowe rozwiązania różnią się w zależności od suszonego materiału oraz typu i rodzaju suszarki.

Ruch obrotowy walczaka uzyskuje się z silnika elektrycznego poprzez przekładnię zębatą, przystawkę napędową i wieniec zębaty umocowany na walczaku. Istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej walczaka.