OFERTA

We move your ideas to reality

Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści są w stanie zrealizować skomplikowane projekty przemysłowe w systemie "pod klucz", zarówno na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta oraz zaprojektowane przez nasz dział projektowania.

Zakres naszych usług:
  • Ofertowanie i analiza finansowa każdego przedsięwzięcia.
  • Analiza założeń projektu i możliwych wariantów realizacji
  • Finansowanie projektu w trakcie realizacji
  • Planowanie i monitoring
  • Analiza i przygotowanie dokumentacji technicznej
  • Dobór i audit dostawców i podwykonawców
  • Realizacja i nadzór techniczny na każdym etapie wykonania
  • Kontrola jakości i dokumentacja powykonawcza
  • Logistyka i montaż